GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)
[23 Август 2018]


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) 


Цел на заявеното водовземане

Всички други цели

Водно тяло, в което се предвижда водовземане

Находище „Ерма река”, участък –„Минно селище Ерма река”, с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян – публична общинска собственост.

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Сондаж „Ерма река”

Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване

Общински лечебен басейн и обществена чешма, изградени в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река

ЕКАТТЕ 27588

Проектни параметри на използването

Необходими водни количества за общо безвъзмездно ползване от ГСВ „Ерма река” към общински лечебен басейн, изграден в УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв. 21 по ПУП на с. Ерма река:

 • Средногодишен дебит до 0.23 l/s;
 • Средноденощен дебит до 19.45 m3/d;
 • Годишно водно количество до 7100.55 m3;

Необходими водни количества за общо безвъзмездно водоналиване на населението от ГСВ „Ерма река” при следните експлоатационни параметри:

 • Средногодишен дебит до 0.15 l/s;
 • Средноденощен дебит до 12.96 m3/d;

Годишно водно количество до 4730.4 m3 за общо безвъзмездно водоналиване.
Общо необходими водни количества към обществена чешма и лечебен басейн до 11830.95 m3/d при средноденонощен дебит от 32.41 m3/d и средногодишен дебит 0.38 l/s.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

 

Спазване на разрешеното водно количество;
Спазване на целите, за които е разрешено водовземането;
Провеждане на собствен мониторинг;

 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в Общинска администрация Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

 МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


Календар

«  Април  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Данъчен калкулатор
Евроизбори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4