GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
[04 Март 2014]Информираме всички земеделски производители, които произвеждат картофи за консумация, предназначени за търговия, за законовите разпоредби, касаещи предотвратяване и ограничаване разпространението на карантинния вредител рак по картофите. Целта е производителите да предлагат заготвената продукция по законно установения ред, за да не подлежат на санкции от страна на контролните органи.
Съгласно Закона за защита на растенията,
Чл. 8 (1) Всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават.
(4) Производителите и търговците на растителна продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните.

Съгласно Закона за защита на растенията и Наредба №1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол:
1. Чл. 33. В официален регистър за фитосанитарен контрол задължително се регистрират:
(5) всеки производител на растения, растителни и други продукти по решение на Европейската комисия съгласно процедурата по чл. 18/2/ на Директива 2000/29/ЕС и
2. Приложение №4 Част А, Глава II, чл.18.5 Клубени от Solanum tuberosum L., различни от посочените в приложение 4, част А, глава II, т.18.1, 18.2, 18.3 или 18.4 (т.е клубени предназначени за търговия – за консумация)
- Трябва да има доказателство чрез регистрационен номер, поставен върху опаковката или, в случай на картофи, транспортирани в насипно състояние, върху превозното средство, транспортиращо картофите, че картофите са произведени от официално регистриран производител или произхождат от официално регистрирано общо хранилище или разпределителни центрове, разположени в района на производството, показващо, че
а) са изпълнени разпоредбите на Общността за борба със Synchytrium endobioticum (РАК ПО КАРТОФИТЕ)


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което:
4. произвежда или внася с търговска цел растения, растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата регистрация.
5. пуска на пазара, съхранява, преопакова или употребява неразрешени или негодни за употреба продукти за растителна защита;
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 2700 до 4800 лв.
Чл. 40. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 2400 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което не изпълни задълженията, предвидении в чл. 8.
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1900 до 3600 лв.


Необходими документи за регистрация :

1. Заявление за регистрация по ФСК до ОДБХ Смолян – по Образец.
2. Скици на площите върху, които ще се отглеждат картофите – може копия.
3. Документи за произход на материала – задължително се представят етикети, от закупения сертифициран посадъчен материал, от лицензиран производител.

Регистрацията е безплатна!
Примерен етикет:

Задължителен текст:

КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
(ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЕМЕНА)
Произход: с./гр…………………………………………………………………
Производител:………………………………………………………………….
Сорт:…………………………………………………………………………….
Рег. Номер:……………………………………………………………………..


За информация и възникнали въпроси:
Тел. 0301 62193 – отдел «Растителна защита» при ОДБХ Смолян


Новината е посетена: 776 пъти

Календар

«  Март  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил