GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

Новини от заседание на ОБС Златоград – 28 август 2009 г.
[31 Август 2009]Общински съвет Златоград проведе редовното си заседание на 27 август 2009. След като на предходното заседание бе приета мрежата от учебни и детски заведения за новата учебна година, сега съветниците подкрепиха сформирането на маломерни паралелки. За паралелките в СОУ Старцево, ОУ Долен (4-7 клас), СОУ Златоград (10 клас, чуждоезиков профил,немски език) и ПГ „Христо Ботев” (11 клас, „Моделиер-технолог на облекло”), финансирането за недостигащия брой ще се осигурява в рамките на делегирания бюджет на учебното заведение. За ОУ Ерма река се предвижда да се осигури дофинансиране от 78 хил лв, а за ОУ Долен (2-3 клас) – 23 хил. лв., което ще позволи извършване на нормален учебно-възпитателен процес през учебната година.
Съветниците разгледаха и още два финансови въпроса. Първият от тях е за промяна предназначението на субсидията за МБАЛ Златоград за 2009, по предложение на Управителя на болницата. От планираните 100 хил. лв. за лечебното заведение, 60 хил.лв. са предназначени за оборудване и енергийно-ефективни мерки, а 40 хил.лв. – за осигуряване на медицински специалисти и доплащане консултации на специалисти във Филиала за спешна помощ. На заседанието на ОбС, управителят д-р Личев посочи, че в болницата в Златоград през 2009 г. работят акушер-гинеколог, физиотерапевт, педиатър, магистър - фармацевт. Необходими са втори акушер-гинеколог, уролог и втори хирург. Създадени са условия за протичане на подходяща акредитация. От планираните общински средства за годината, по сметката на МБАЛ са постъпили 75%.
Второто „финансово решение”, което съветниците приеха, е предоставяне на аванс от 7 000 лв. за изпълнение на дейностите по проект „изграждане на потенциална инициативна група на територията на общини Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем”. Макар че партньор по проекта от територията на Златоград е бизнес-организация –„Югстрой” ООД , съветниците прецениха, че непредоставянето на средствата би застрашило изпълнението на проекта и този финансов ангажимент бе поет от общината. Бе направена препоръка в предстоящите форум сесии да има по-засилено гражданско представителство на форум-срещите, както е било и при инициирането на МИГ-а. Първата от тях е на 16 септември.
Разгледана бе справката за задълженията на общината, според която размера на неразплатените разходи към края на юли 2009 е 2,446 млн лв. Увеличението спрямо предходния месец е в резултат на актувани нови капиталови разходи, сред които 311 хил. лв. на СК „Валзах” за Колектор Долен и Водоснабдяване Долен, 62 хил. лв. на фирма „Строител”, 29 хил. лв. на фирма „Едистрой- Едуард Башев”. В тези неразплатени влизат и всички обекти, които се финансират от ПУДООС. Те ще се изплащат по ред, указан от МОСВ и в този случай задълженията могат да бъдат значително намалени. Според кмета на общината на този етап не е ясно финансирането на обектите по ПУДООС, където са средствата на фирма „Валзах”. Във връзка с изпълнението на общинския бюджет и на инвестиционнта програма към полугодието беше изискана допълнителна информация необходима за анализ на финансовото състояние, като разглеждането на отчета бе отложено. Отчет за изпълнение на бюджета са представили и всички второстепенни разпоредители със самостоятелен делегиран бюджет, сред които през тази година за пръв път са и детските градини.
Бе подкрепено предложението на Консултативния съвет по туризъм за разпределяне средствата от туристическа такса за указателни пътни табели за Златоград (1500 лв), за реклама в туристически каталог и радиореклама (1400 лв). От общо 351 легла в общината, за месец юли бе отчетен приход от 464 лв., с което общият размер на приходите от туристическа такса от началото на годината достигна 2076 лв. Разбивката по хотели и по периоди ще се публикува в сайта отделно.
Съветниците разгледаха и актуализирана информацията за автобусните маршрутни превози. Поводът за това са проведените нови конкурси за линии от общинската схема и предложение на посетители на гр. Златоград за нова ранни линия от Пловдив за Златоград. Съгласно действащите разписания ежедневните линии за София са с часове на тръгване -06,00 (през Хасково) ; 07,00(през Хасково) ; 12,00 (през Смолян), а обратните линии от София - съответно 13,40 ; 16,30 ; 12,00 . Линиите за Пловдив са с начален час 05,00 ; 07,30; 13,30 и час на връщане – съответно 12,30 ; 13,30; 19,30. По отношение на новото предложение стана ясно, че има отпуснат час с тръгване от Пловдив в 07,30 часа и връщане от Златоград в 15,00 но същото е от квоттата на Община Пловдив и до момента по него не е имало кандидати. Морските линии от Златоград са с направление за Варна ежедневно – с час на тръгване – 05,00 и връщане в 11,00; за Бургас -ежедневно 05,00 и 07,15, като втората линия е до 30 септември и пътува до Слънчев бряг или Приморско. Подробното разписание е поместено в раздел транспорт на официалния сайт на общината.
На заседанието бе разгледана информация за предприетите мерки с наематели на общински имоти, чиито наемен срок е изтекъл. В информацията са посочени 7 договора, чиито срокове през годината са удължени с решение на Общински съвет, 10 договора, които са прекратени след изтичане срока за отдване под наем на общински имот. Сключени са нови 7 договора за отдаване под наем на общински недвижими имоти с нови наематели към 17.08.2009г. Не беше прието решението за удължаване срока на договора за метален павилион, популярен като „Кока-кола”до Пешеходен мост, поради противоречието с Наредбата за зелената система на Общината, която не позволява удължаване на договори в зони за узеленяване.
Съветниците удовлетвориха искането на Кисьова и Алчева за придобиване право на собственост върху земя, където са изградили жилищни сгради. Това ще стане на одобрените цени, изготвени от лицензиран оценител в размер на 9 760 лв. за 473 кв.м. земя и 8340 лв. за 400 кв.м. Учредено бе право на строеж на пет застроителни петна в с. Ерма река.


Новината е посетена: 1284 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил