GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
[12 Юли 2017]


СЪОБЩЕНИЕ
за допусната очевидна фактическа грешка, публикувано на 20.07.2017г.

С настоящото уведомявам, че е допусната очевидна фактическа грешка в изготвения проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златоград, приета с Решение № Г 221/23.02.2005г., изменена и допълнена с Решение № Г 409 от 29.03.2006 г., (в сила от 01.06.2006 г.), изм. и доп. с Решение № Г 509/30.11.2006 г. (в сила от 01.01.2007 г.), изм. и доп. с Решение № Г 525/30.11.2006 г. (в сила от 01.01.2007 г.), изм. и доп. с Решение № Г 597/30.05.2007 г., изм. и доп. с Решение № Д 115/27.05.2008 г. (в сила от 24.06.2008г.), изм. и доп. с Решение № Д 247/27.11.2008 г. (в сила от 01.12.2008 г.), изм. и доп. с Решение № Д 259/07.12.2008 г. (в сила от 01.12.2008 г.), изм. и доп. с Решение № Д 802/31.03.2011 г. (в сила от 31.03.2011г.), изм. и доп. с Решение № Д 853/28.04.2011 г. (в сила от 02.05.2011 г.), изм. и доп. с Решение № Е 67/26.03.2012 г. (в сила от 01.04.2012 г.), изм. и доп. с Решение № Е 295 от 29.11.2012 г. (в сила от 01.12.2012 г.), изм. и доп. с Решение № Ж 320 от 29.09.2016 г. (в сила от 01.10.2016 г.) (Наредба №2), публикуван на 12.07.2017г. на официалната интернет страница на Община Златоград, на адрес: www.zlatograd.bg.
Видно от публикуваните мотиви за изменение на Наредба № 2, е установено, че разпоредбата на чл.53, т.7 не съответства на текстове от други нормативни актове (Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закон за местните данъци и такси и др.), приложими към описаната хипотеза в подзаконовия нормативен акт с местно значение. Предвид това, посочената разпоредба е предложена да бъде отменена.
В публикувания Проект на Наредба за изменение на Наредба №2 в § 1 е констатирана очевидна фактическа грешка при изписване на разпоредбата, която се отменя.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК във връзка с допусната очевидна фактическа грешка изменям § 1. в Проект на Наредба за изменение на Наредба №2, като вместо „§ 1. В чл. 57, се отменя т.7“ да се чете „§ 1. В чл. 53, се отменя т.7. “
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с чл.62, ал.1 от АПК, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в едномесечен срок, считано от 20.07.2017г., могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_zlatograd@abv.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, втори етаж - деловодство на Общински съвет Златоград, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на Общински съвет Златоград


=========================================

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златоград, приета с Решение № Г 221/23.02.2005г., изменена и допълнена с Решение № Г 409 от 29.03.2006 г., (в сила от 01.06.2006 г.), изм. и доп. с Решение № Г 509/30.11.2006 г. (в сила от 01.01.2007 г.), изм. и доп. с Решение № Г 525/30.11.2006 г. (в сила от 01.01.2007 г.), изм. и доп. с Решение № Г 597/30.05.2007 г., изм. и доп. с Решение № Д 115/27.05.2008 г. (в сила от 24.06.2008г.), изм. и доп. с Решение № Д 247/27.11.2008 г. (в сила от 01.12.2008 г.), изм. и доп. с Решение № Д 259/07.12.2008 г. (в сила от 01.12.2008 г.), изм. и доп. с Решение № Д 802/31.03.2011 г. (в сила от 31.03.2011г.), изм. и доп. с Решение № Д 853/28.04.2011 г. (в сила от 02.05.2011 г.), изм. и доп. с Решение № Е 67/26.03.2012 г. (в сила от 01.04.2012 г.), изм. и доп. с Решение № Е 295 от 29.11.2012 г. (в сила от 01.12.2012 г.), изм. и доп. с Решение № Ж 320 от 29.09.2016 г. (в сила от 01.10.2016 г.)
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозирате писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_zlatograd@abv.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов” № 1, втори етаж- деловодство на Общински съвет Златоград, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на Общински съвет Златоград

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изменение

Новината е посетена: 436 пъти

Календар

«  Май  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4