GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

Общински съвет прие Бюджета на Община Златоград за 2018г.
[31 Януари 2018]


На свое редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г., Общински съвет Златоград прие, предложения от Кмета на Община Златоград, бюджет за 2018 г.
Общата рамка на бюджета за 2018 г. възлиза на 9 573 911 лв. В него собствените приходи заемат 22% от общо приходите, трансферите от ЦБ общо заемат 78 %, от които 16 % са за финансиране на местни дейности.
От Местните данъци очакваме да постъпят 527 700 лв. Данъкът върху недвижими имоти, Данъкът върху превозните средства и Патентният данък са с непроменени данъчни ставки от 2008 и 2009 г. Данъкът върху таксиметровия превоз е сравнително нов данък, който постъпва от 2017 г., чийто размер е 300 лв. За 2018 г. се очаква да постъпят приходи от този данък 2 400 лв. Данъкът при придобиване на имущество и туристическият данък са с увеличени ставки, считано от 01.01.2018 г. и от тях се очаква да постъпят съответно 81 000 лв. и 17 100 лв.
Неданъчните приходи общо - 1 277 246 лв. или с 29,57 % повече спрямо отчета за 2017 г.
Капиталовата програма на община Златоград за 2018 г. е в размер на 6 541 602 лв., в т.ч. с бюджетни средства – 1 958 450 лв. и със средства от Европейския съюз – 4 583 152 лв.
По-голяма част от средствата се осигуряват по европейски проекти, най-мащабният сред които е за „Рехабилитация и реконструкция на общински път Мадан-Цацаровци/-Страшимир-махала Боево и общински път Златоград – Аламовци – 3 368 914 лв.
Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 5 343 784 лв.
Средствата за Образование са 41 % от общия бюджет на общината, и с 18,84% спрямо бюджет 2017 г. Средствата за Здравеопазване са увеличени с 12,98%.
Предвидените средства за поддръжка на улично осветление, за основен и текущ ремонт на улична мрежа и поддържането й, разходите за поддръжка на площади и паркове/в т.ч.гробищни/, за поддържане на зелените и цветни площи, за дейностите по чистотата са в общ размер 1 833 180 лв., представляващи 19,15 % от общо разходите по бюджета за 2018 г.
Основни цели и приоритети на бюджета за 2018 г. са следните:
1. Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи, в т.ч. намаляване на просрочените задължения;
2. Оползотворяване на финансови средства от различни донорски програми за реализиране на проекти. Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативни програми;
3. Осигуряване и развитие на качествени здравни, образователни и социални услуги;
4. Поддържане и подобряване на общинската инфраструктура;
5. Оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на Община Златоград
6. Подобряване предоставянето на административни услуги.Новината е посетена: 1192 пъти

Календар

«  Декември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4