GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

Обявени са 3 открити процедури за възлагане на обществени поръчки
[23 Май 2018]Обявени са 3 открити процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г.

През месец май 2018 г. в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, община Мадан (“Възложител”) ОБЯВИ ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, както следва:
· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 14 от 04.05.2018 г. с ID: 845534, публикувано на 08.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 845538, публикувано на 08.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3391-newitem.html;
· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО – МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 16 от 17.05.2018 г. с ID: 847414, публикувано на 21.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 847426, публикувано на 21.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3404-newitem.html;
· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ЗА СТРОЕЖИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 17 от 17.05.2018 г. с ID: 847440, публикувано на 18.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 847455, публикувано на 18.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3405-newitem.html.

Очакваните резултати от изпълнението на обществените поръчки са следните:
· Изготвен работен инвестиционен проект за съпътстваща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци;
· Изградена съпътстваща инфраструктура;
· Изградена и оборудвана инсталация за предварително третиране на битови отпадъци;
· Изготвен работен инвестиционен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;
· Изградена и оборудвана инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;
· Упражнен авторски надзор, в съгласие с Възложителя по време на строителството по всички части на работните проекти, съгласно чл.162 от ЗУТ;
· Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, включително упражнен независим строителен надзор;
· Въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране;
· Въведена в експлоатация инсталация за компостиране.

Чрез изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино" ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци.


Новината е посетена: 1053 пъти

Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4