GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
[12 Юни 2018]П О К А Н А  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

            На 25.06.2018 г., от 14.00 часа в гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1, в залата на Общински съвет ще се проведе  Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград ”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16  от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 1. Избор на председател и протоколчик на събранието.

 2. Информация по подписано Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. между УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПРСЧР 2014-2020 и УО на ОПИК 2014-2020 по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“;Представяне на предложение по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  бюджети за 2017, за 2018г. , за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Кирково  – Златоград“;

 3. Индикативен график за приема на проектни предложения за 2018г.,  Индикативна годишна работна програма за 2018 г.; Предварителен график за обучение и информационни срещи за 2018г.

 4. Актуализация на Стратегията за ВОМР, поради промяна на приложимата нормативна уредба.

 5. Промени в състава на Управителния съвет.

 6.  Отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2017г. на Сдружението.

 7. Други.


            При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

            Настоящата покана е публикувана на интернет страниците на Сдружението, на община Кирково, община Златоград и е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението.


С уважение,

Сали Бекир Рамадан

Председател на Управителния съвет на

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“


Новината е посетена: 1000 пъти

Календар

«  Март  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4