GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
[12 Юни 2018]П О К А Н А  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

            На 25.06.2018 г., от 14.00 часа в гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1, в залата на Общински съвет ще се проведе  Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград ”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16  от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 1. Избор на председател и протоколчик на събранието.

 2. Информация по подписано Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. между УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПРСЧР 2014-2020 и УО на ОПИК 2014-2020 по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“;Представяне на предложение по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  бюджети за 2017, за 2018г. , за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Кирково  – Златоград“;

 3. Индикативен график за приема на проектни предложения за 2018г.,  Индикативна годишна работна програма за 2018 г.; Предварителен график за обучение и информационни срещи за 2018г.

 4. Актуализация на Стратегията за ВОМР, поради промяна на приложимата нормативна уредба.

 5. Промени в състава на Управителния съвет.

 6.  Отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2017г. на Сдружението.

 7. Други.


            При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

            Настоящата покана е публикувана на интернет страниците на Сдружението, на община Кирково, община Златоград и е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението.


С уважение,

Сали Бекир Рамадан

Председател на Управителния съвет на

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“


Новината е посетена: 947 пъти

Календар

«  Декември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4