GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложения
[06 Декември 2018]


МИГ Кирково-Златоград стартира втора процедура за прием на проекти. Това е процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектни предложения по тази мярка се приемат до 31.01.2019 г.
Допустими кандидати по процедурата са Община Кирково, Община Златоград, Юридически лица с нестопанска цел и Читалища, регистрирани на територията на двете общини. Очаква се инвестициите по проектните предложения да подобрят средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград и да осигурят на базови услуги на населението.
Най-общо проектните дейности могат да бъдат насочени за:
• общински пътища, улици, тротоари;
• водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони
• площи за широко обществено ползване,
• площи за широко обществено ползване,
• ремонт на общински сгради за подобряване на енергийна ефективност;
• спортна инфраструктура;
• обекти, свързани с културния живот
• общинска образователна инфраструктура

Подробности за условията за кандидатстване и приложимите документи са публикувани в секция „Прием на проекти”- „Активни покани”, на адрес:
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2

или в информационния портал ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
където се подават проектните предложения.


Новината е посетена: 293 пъти

Календар

«  Април  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Данъчен калкулатор
Евроизбори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4