GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
[30 Май 2019]УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ,
На 29.05.2019 г. Кметът на Община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0039, по проект " С грижа за хората в нужда" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе.

Основната цел, която си поставят двете общини Златоград и Чепеларе, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 15 месеца, стартира от 01.06.2019г. и ще реализира следните дейности:
Приемане на заявления, оценка на потребностите и подбор на потребителите в Общините Златоград и Чепеларе.;
Подбор и наемане на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общините Златоград и Чепеларе;
Предоставяне на мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Златоград и Чепеларе;
Обучение и супервизия на персонала;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;
Закупуване на транспортни средства, за извършване на мобилната работа, на територията на двете общини;

Общата стойност на проекта е 166 569,44 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584,02 лв.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0039 за реализация на проект " С грижа за хората в нужда " по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


Новината е посетена: 204 пъти

Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4