GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
[16 Юли 2019]УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Удължава се срока за прием на заявления за социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“


До 02.08.2019 г. се удължава срока за прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга по Проект № BG05M9OP001-2.040-0039 " С грижа за хората в нужда " по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе.

Патронажната грижа ще се предоставя в периода 01.09.2019- 31.08.2020г. със следните дейности:
• Медицинска рехабилитация
• Двигателна рехабилитация
• Психологическа подкрепа
• Домашен помощник

I. За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
1. Възрастни над 65 годишна възраст /навършили 66 години/, със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване;
2. Хора с увреждания и здравни проблеми и техните семейства с ограничения или невъзможност за самообслужване.
След извършване на оценка на одобрените лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти .
Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:
• Заявление (по образец)
• Документ за самоличност (за справка);
• Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• Медицински протокол на ЛКК (копие);
• Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• Декларация за информирано съгласие /по образец/.

II. За предоставяне на социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Община Златоград набира следните специалисти:
1. Медицински специалисти – 2 бр.;
2. Рехабилитатор - 1бр. – /непълно работно време/
3. Психолог – 1бр;
4. Домашни помощници – 3 бр. / на непълно работно време/
5. Шофьор – 1бр. /на не пълно работно време/
6. Диспечер – 1 бр. /на не пълно работно време/
Кандидатите за предоставяне на патронажната грижа подават следните документи:
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография (по образец);
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• Копие на документ за завършено образование ……бр.;
• Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги ….бр;
• Декларация за обработка на лични данни (по образец);
• Декларация за информирано съгласие /по образец/
• Други документи ………………………………………………………...

За Община Златоград документи се приемат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Славей“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 до 02.08.2019 г.
Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


Новината е посетена: 199 пъти

Календар

«  Януари  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти