GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
[02 Март 2020]


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград в изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
С Решение на Общински съвет Златоград № З 65 от 27.02.2020г. са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем, както и Годишен план за паша на Община Златоград и Правила за ползване на пасищата мерите на територията на Община Златоград.
Срокът за приемане на заявление за стопанската 2020-2021 г. е до 10.03.2020 г.
Лицата, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем, подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1, 2 и 3, одобрени със заповеди № 46-90/26.02.2016г. и № РД-46-71/17.02.2017г. на Министъра на земеделието и храните, до Кмета на Община Златоград.

Към заявлението се прилагат:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
Заявлението с приложенията може за изтеглите от сайта на Община Златоград от ТУК! Заявленията ще се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Решение на Общински съвет Златоград № З 65 от 27.02.2020г.
Приложение №1- Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ (земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ)
Годишен план за паша в Община Златоград за стопанската 2020/2021 година
Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината
Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2020-2021г.

Новината е посетена: 70 пъти

Календар

«  Април  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил