GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

Обществено обсъждане на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Златоград през 2010г.
[20 Януари 2010]Уважаеми жители на община Златоград,

В изпълнение на приетата с Решение №Д393 от 28 май 2009г. на общински съвет Златоград Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на настоящия общински съвет, всяка година следва да се приеме ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Златоград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010 г. Съгласно Закона за общинската собственост, обществото е в правото си да бъде информирано за намеренията на местните си управители, затова задължава общинските органи да обявяват програмите си пред него.
Настоящата програма съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
Програма е изготвена за 2010 година и трябва да се приеме до приемането на бюджета на общината. Предвиждания в нея са съобразени с проекто- бюджета на общината.
На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.4 от Наредбата № 2 на общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на вниманието ви проекта на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Златоград през 2010г.
Очаквам вашите мнения, становища и предложения по нея. Програмата ще бъде обсъдена на редовно заседание на общински съвет Златоград в края месец януари 2010г., заедно с бюджета на община Златоград за 2010г.

Приложение:
Проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Златоград през 2010г.


Новината е посетена: 1262 пъти

Календар

«  Март  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил