GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
[16 Май 2011]


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград

Мотиви: Имотите, стопанисвани от общинските училища и детски градини, се ползват за общообразователни нужди. До настоящия момент за тях не е заплащана такса битови отпадъци. Бюджетните средства само за издръжка на сградите са недостатъчни. Ръководствата на учебните и детски заведения не са в състояние да плащат дължимата такса и за битови отпадъци. База за изчисляването на тази такса е отчетната стойност на имотите. Средства за такса битови отпадъци не са предвидени в делегираните бюджети на училищата и детските градини.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам следния проект за решение
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № Д 72/28.03.2008г., изменена с Решение № Д 143/30.06.2008г., изменена и допълнена с Решение № Д 312/26.02.2009г., изменена с Решение № Д 440/11.09.2009г., Решение № Д 555/30.01.2010г., Решение № Д 629/28.04.2010г., Решение № Д 646/10.05.2010г., допълнена с Решение № Д 682/27.07.2010г., Решение № Д 725/29.09.2010г. и изменена с Решение № Д 777/27.01.2011г. (в сила от 01.01.2011г.) на Общински съвет Златоград, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 23а със следния текст:
”(1) Учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти над 300 000лв. да заплащат 10% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци.”
„(2) Учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти под 300 000лв. да заплащат 20% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Изменението и допълнението на наредбата важи за 2011г.
§ 3. Останалата част от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги остава непроменена.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


Новината е посетена: 978 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил