GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
[18 Август 2011]


Публикуването  на настоящия проект за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград се прави на основание  чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, с цел  всички заинтересовани лица и граждани  да имат възможност да изразят свои  предложения и становища по проекта. Мненията и предложенията могат да се отправят в 14 дневен срок от публикуването в деловодството на Общински съвет, по поща - 4980 гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1, Общински съвет, по ел. поща – obs@zlatograd.bg,  както и устно  - по време на заседания на ПК през м. септември на дати обявени  на адрес http://www.zlatograd.bg/docs/obs_docs/grafik.pdf

Мотиви: Настоящият проект регламентира възможността за по-широк достъп и рационално ползване  на общинската спортна база, вкл. и тази която е изградена в общинските училища.  Досега ползването на фитнес залите в училищата е било възможно само в учебно време и само за учащите в съответното училище. Има желаещи и готовност за разширяване на времето и обхвата на ползвателите. С проекта се цели да се определи оптимална цена  за ползване на услугата  фитнес зала, предоставяна от Община Златоград и общинските училища.ПК по образование, култура и човешки ресурси, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,  предлага следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (приета с Решение № Д 72/28.03.2008г., изменена с Решение № Д 143/30.06.2008г., изменена и допълнена с Решение № Д 312/26.02.2009г., изменена с Решение № Д 440/11.09.2009г., Решение № Д 555/30.01.2010г., Решение № Д 629/28.04.2010г., Решение № Д 646/10.05.2010г., допълнена с Решение № Д 682/27.07.2010г., Решение № Д 725/29.09.2010г. и изменена с Решение № Д 777/27.01.2011г. (в сила от 01.01.2011г.), Решение №Д 874/ 29.06.2011 на Общински съвет Златоград), както следва:§ 1. В Приложение № 10 към чл. 68 от Наредба № 8 на ОбС Златоград, се добавя нова т. 52а със следния текст:52а

(нова) Право за ползване на  фитнес-зала в неучебно време, в помещения-общинска собственост, препредоставени на учебни заведения : 
- за учащи от съответното училище
- за учащ извън съответното училище
- за неучащи
- абонаментна такса за 1 учащ
- абонаментна такса за 1 неучащ

c

 

безплатно
1.00 лв за посещение
2.00 лв за посещение
15.00 лв / месец
25.00 лв / месец
§ 2. Изменението и допълнението на наредбата  влиза в сила от  датата на приемане на решението.


Новината е посетена: 968 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4