GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ЗАПОВЕД
[28 Септември 2012]
З А П О В Е Д


№ ........................../…………………. 201г 


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.62 и чл.63,ал.2 от ЗМДТ, 


О П Р Е Д Е Л Я М : 


1.     Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще сеизвършват на територията на община Златоград през 201г:


·         Събиране и извозване на битовите отпадъци;


·         Обезвреждане на битовите отпадъци в депо;


·         Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


2.      Граници на районите за извършване на услугите по т.1:


·        В регулационните граници на всички населени места в община Златоград;


·        В извън регулационните граници на населените места, събиране и извозване на битовите отпадъци ще се извършва на територията на всички търговски, производствени обекти и вилни имоти  с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа в границите на община Златоград.


       3.  Честота на извозване на битовите отпадъци :


Събирането и извозването ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:


·       за гр. Златоград,  в централна градска част и етнографски комплекс – 3 пъти седмично за контейнерите и 1 път седмично за кофите, а за останалите райони на територията на гр. Златоград – 1 път седмично;


·       за с. Кушла – 1 път месечно;


·       за всички останали населени места на територията на общината – 1 път седмично.


Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „УТ, ИР, О, З и СД”, кметовете и кметските наместници в населените места в община Златоград.


Настоящата заповед да се обяви публично, в срок до 1 октомври 2012г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.


МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ


Кмет на община Златоград

ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №462/28.09.2012г.

Новината е посетена: 858 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4