GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Данни за водата

 

Данни за водата в р.Върбица и водопроводната мрежа на Златоград

Относно
1. Информация за състоянието на река Върбица и качеството на питейната вода за град Златоград и село Старцево към 09.02.2017 г.
2. Становище за състоянието на хвостохранилище "Ерма река" [ 10.02.2017г. ]
3. Информация за качеството на питейната вода за град Златоград и село Старцево към 10.02.2017 г.
4. Информация за качеството на водата в река Върбица към 09.03.2017г.
5. Информация за качеството на водата в шахтовите водоснабдителни кладенци към 10.03.2017г.
6. Информация за качеството на водата от „изход преливник” на хвостохранилището, получена на 13.03.2017 г.
7. Покана за участие в работна среща [ 14.03.2017г. ]
8. Кметът на Община Златоград - господин Янчев свика работна среща във връзка с гражданска петиция против замърсяването на р. Върбица [ 15.03.2017г. ]
9. Резултати от изпитванията на питейната вода в Златоград [ 28.03.2017г. ]
10. Протоколи от изпитване на питейната вода в Златоград, към 29.03.2017 г.
11. Становище на УАСГ [ 31.03.2017г. ]
12. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 04.2017г.
13. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 09.2017г.
14. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 10.2017г.
15. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 11.2017г.
16. Протоколи от изследване на водата в р.Върбица от 01.12.2017г.
17. Съобщение във връзка с хвостохранилище „Ерма река” [ 06.12.2017г. ]
18. Анализ на резултати от взети проби, предоставени от „Горубсо Златоград” АД, Доклад за контрол-собствен мониторинг, както и Протоколи за резултатите от изпитването [ 07.12.2017г. ]
19. Протоколи от „Вик” ЕООД Смолян с данни за качествата на питейната вода в Златоград [ 08.12.2017г. ]
20. Водата в гр. Златоград и с. Старцево е годна за питейно – битови цели
Новина от интернет страницата на Регионална здравна инспекция гр. Смолян »
[ 08.12.2017г. ]
21. Изследвания от шахтовите кладенци 1, 2 и 4 на водата за питейни нужди [ 14.12.2017г. ]
22. Протоколи от изпитване на отпадъчни води на изход тунел Хвостохранилище „Ерма река” [ 14.12.2017г. ]
23. Протоколи за изследване на питейната вода от шахтови кладенци 1, 2 и 4 от 09.01.2018г.
24. Информация за състоянието на река Върбица, първи анализи от 30.01.2018г.
25. Протоколи от изпитване на питейната вида от 1, 2 и 4 шахтов кладенец и водоснабдителната мрежа в град Златоград от 29.01.2018г. на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян.
26. Информация относно проведен от РЗИ Смолян, в периода 01.02.2018 г. – 16.02.2018 г., мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
27. Изследвания на питейната вода от централен водоизточник и местни водоизточници, в периода 01.01.2018г. - 20.01.2018г.
28. Изследвания на отпадъчни води на изход тунел Хвостохранилище от 25.01.2018г. и 29.01.2018г.
29. СЪОБЩЕНИЕ по повод отправено официално запитване от Общинска администрация Златоград до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, относно изпратена проба от мъртва риба по поречието на р. Върбица[27.02.2018г.]
30. Изследвания на питейна вода от местни водоизточници в гр. Златоград[09.05.2018г.]
31. Изследвания на питейна вода в гр. Златоград и с. Старцево от централен водоизточник[09.05.2018г.]
32. Протокол от изследване на питейната вода в гр. Златоград[18.07.2018г.]
33. Протокол от изследване на питейната вода в гр. Златоград[17.08.2018г.]
34. Протоколи от изпитване на отпадъчни води, взети на изход тунел Хвостохранилище „Ерма река”[07.12.2018г.]
35. Протоколи от изпитване на питейната вода взета от пунктове – Шахтов кладенец № 1, Шахтов кладенец № 2 и пункт Община Златоград[19.12.2018г.]
36. СЪОБЩЕНИЕ[20.12.2018г.]
37. Протоколи от изпитване на отпадъчни води на изход тунел ХХ „Ерма река” от проби, взети на 18.12.2018г.[28.12.2018г.]

 

 

 

 

Календар

«  Февруари  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4