GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


Untitled Document
  Общ устройствен план на Община Златоград

 

С идея за цялостно устройство на територията на общината за период от 15-20 години, Община Златоград възложи изработването на Общ устройствен план на Община Златоград.

„Национален център за териториално развитие” ЕАД, изпълнител по Договор № 219/24.11.2016г., изработи Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Златоград, който представяме на Вашето внимание в приложение. Моля да изразявате Вашите мнения, становище и предложения, писмено, до кмета на Община Златоград. При наличие на инвестиционна инициатива, извън строителните граници на населените места, моля да я заявите като посочите идеята и приложите документ за собственост и скица на имота. Моля да направите това в срок до 05.04.2017г. Очакваме Вашите предложения, защото е важно бъдещите инвестиционни намерения на жителите на общината да намерят отражение в Общия устройствен план. Общият устройствен план е стратегически документ, един от изискуемите документи за кандидатстване по Оперативните програми на Европейския съюз и разрешаване на строителство извън строителните граници на населените места в общината.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Общ устройствен план на Община Златоград (изтегли, резолюция: 13583x10039px)
Опорен план (изтегли, резолюция: 13583x10039px)

* ОУП и ОП са с много висока резолюция и след като свалите .zip-архива на компютъра си използвайте програма за разглеждане на снимки. За по-слаби компютри е нужно повече време за зареждане на снимката и визуализирането и.

Презентация

Покана относно обществени обсъждания [ 04.04.2017г.]

Задание за изготвяне на Общ устройствен план:
Планово задание за разработване на Общ устройствен план на Община Златоград
Разрешение - изготвяне на Общ устройствен план на Община Златоград
Общ устройствен план - опорен план - план-схема на собствеността
Общ устройствен план - опорен план - вид територия
Общ устройствен план - опорен план - план-схема - горски фонд
Общ устройствен план - опорен план - план-схема - категоризация на земеделските земи
Общ устройствен план - опорен план

 

[ 02 Февруари 2018] - Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)[...още]

 

[ 13 Септември 2018] - Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)[...още]

 

[ 19 Октомври 2018] - Приключи последното обществено обсъждане на Проекта за Общ устройствен план на Община Златоград

На 18.10.2018 година, от 17,30 часа, в малката зала на ОНЧ „Просвета 1908”, в гр. Златоград, се състоя последното обществено обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Златоград и Доклада за екологична оценка и приложенията към него. [...още]

 

[ 26 Ноември 2018] - СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА. [...виж]

 

[ 10 Декември 2018] - Общ устройствен план на Община Златоград - окончателен проект
Общ устройствен план на Община Златоград - окончателен проект - графична част в М 1:25 000
Общ устройствен план на Община Златоград - записка
Схема Комуникационно-транспортна система в М 1:25 000
Схема Електроснабдяване в М 1:25 000
Схема Водоснабдяване и канализация в М 1:25 000
Доклад за екологично оценка
Доклад за екологична оценка - нетехническо резюме
Приложение № 1 към ДЕО - природни местообитания
Приложение № 2 към ДЕО - видове
Схема Екологично състояние и въздействие върху околната среда
Схема Геология и превантивни мерки за защита
Схема Културно наследство
Схема Начин на трайно ползване
Схема вид територия
Схема Категоризация на земеделските земи
Схема Почви
Схема вид собственост
Опорен план в М 1:25 000
Програма за реализация на ОУП на Община Златоград

 

Календар

«  Декември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4