GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Управление на отпадъците в Община Златоград

 

 

Относно Дата на публ.
1. Договор № 94 от 24.06.2019г. за разделно събиране на отпадъците 25-06-2019
2. Декларация по чл. 20, т.1 и чл.21 ал.1, 2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет гр.Златоград за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги/Образец 1/ и Указания за попълване и Декларации (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” 06-06-2019
3. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград за 2018г. 01-04-2019
4. Заявление за участие в Общинската система за разделно събиране на отпадъци 12-12-2018
5. Указания за разделяне на отпадъците 12-12-2018
6. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - ОБЩ 05-12-2018
7. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - РАЙОН IА 05-12-2018
8. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - РАЙОН IБ 05-12-2018
9. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - РАЙОН IIА 05-12-2018
10. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - РАЙОН IIБ 05-12-2018
11. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2019г. - III-ТИ РАЙОН 05-12-2018
12. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 от АПК на проект на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2019г. 19-11-2018
13. Съобщение 24-10-2018
14. Указания относно организацията и изпълнението на разделно събиране на отпадъци в Община Златоград 07-12-2017
15. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2018г. - ОБЩ 07-12-2017
16. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2018г. - I-ВИ РАЙОН 07-12-2017
17. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2018г. - II-РИ РАЙОН 07-12-2017
18. График за предаване на разделно събраните отпадъци в гр. Златоград за 2018г. - III-ТИ РАЙОН 07-12-2017
19. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 АПК 17-11-2017
20. Съобщение 27-10-2017
21. Заповед №322/23.10.2017г. 27-10-2017
22. Декларация по чл.21 ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги/Образец 1/ и Указания за попълване 27-10-2017
23. Декларация по по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси/Образец 2/ и Указания за попълване 27-10-2017
24. Разделно събиране на отпадъци в с. Долен 14-12-2016
25. Проект на Регионална програма за управление на отпадъците, за периода 2016 -2020 год. 07-12-2016
26. Разделно събиране на отпадъци в с. Ерма река 06-12-2016
27. Разделно събиране на отпадъци в с. Старцево 06-12-2016
28. Декларация по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси/Образец 2/ и Указания за попълване 24-11-2016
29. Декларация по чл. 20, т.1 и чл.21 ал.1, 2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет гр.Златоград за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги/Образец 1/ и Указания за попълване 24-11-2016
30. Информация относно организацията и изпълнението на разделно събиране на отпадъци в Община Златоград 24-11-2016
31. Съобщение относно: Подаване на декларации (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” 24-11-2016
32. Заповед №441/25.10.2016г. 24-11-2016
33. Уведомление 18-11-2016
34. Система за разделно събиране на отпадъци в Община Златоград 23-03-2016

 

 

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4