GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Отчети на кмета на Община Златоград

 

 

Описание
1. Отчет към 31.01.2019 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2018 година)
2. Отчет към 31.01.2018 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2017 година)
3. Отчет към 31.01.2017 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2016 година)
4. Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развите на Община Златоград за периода 2014-2020г.

Приложения »
5. Отчет към 31.01.2016 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2015 година)
6. Отчет към 31.01.2015 г. на програмата за управление на община Златоград на кмета Мирослав Янчев/за 2014 година/
7. Отчет към 31.01.2014 г. на програмата за управление на община Златоград на кмета Мирослав Янчев/2011 – 2015 година/
8. Отчет към 31.01.2013г. на програмата за управление на община Златоград на кмета Мирослав Янчев/2011-2015 година/
9. Най-важното от мандата на кмета Мирослав Янчев /2007-2011 година/
10. Отчет на "Програмата на кмета за управление на община Златоград 2007-2011" /към 31.01.2011 г./
11. Отчет на "Програмата на кмета за управление на община Златоград 2007-2011" /към 31.01.2010 г./
12. Отчет на "Програмата на кмета за управление на община Златоград 2007-2011" /към 2008 г./