GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ-365, кв.106 по ПУП на гр.Златоград между Община Златоград и Минка Събева Белева.
2. Докладна записка относно: Предложение за удостояване на проф. Николай Овчаров със званието „Почетен гражданин” на Община Златоград
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот с № 620004 , находяща се в землището на с. Долен.
4. Докладна записка относно: Промяна на инвестиционна програма и бюджета на Община Златоград за 2017 г.
5. Финансови справки за м.август 2017 г.
6. Финансови справки за м.септември 2017 г.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил