GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2018 г.

Относно Изтегли
1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017г.
2. Финансови справки
3. Докладна записка: Изготвяне на на Технико-икономически анализ за интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже
4. Докладна записка: Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018г. и промяна в бюджета на Община Златоград за 2018г.
5. Докладна записка: Годишен отчет и уточнен план на Инвестиционната програма на Община Златоград за 2017г.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил