GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Декларации за конфликт на интереси

 

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Относно
1. Декларации за конфликт на интереси
3. Регистър на декларации за конфликт на интереси

 

 

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Относно
1. Декларации за конфликт на интереси
3. Регистър на декларации за конфликт на интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Минерални бани Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Апарт хотел Централ Топлоизолации