GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Анализ на регистрирани жалби, възражения и предложения