GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Планове на Община Златоград

 

 

Име на документ
1. План за развитие на община Златоград за периода 2005 - 2013 г.
2. Общински план за младежта на община Златоград (2010 - 2014 г.)
3. Oбщински план за развитие 2014-2020 година на Oбщина Златоград
4. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград

 

 

Община Минерални бани Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Апарт хотел Централ Топлоизолации