GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет - 2017 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Бюджет на Община Златоград за 2017г. 02-02-2017
2. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2017 г. 02-02-2017
3. Заповед №59 от 27.02.2017г. 01-03-2017
4. Заповед №60 от 27.02.2017г. 01-03-2017
5. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №60 от 27.02.2017г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2017
6. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №59 от 27.02.2017г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2017