GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Отчет 2017 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2017г. 28-02-2017
2. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2017г. 14-03-2017
3. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2017г. 02-05-2017
4. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС, сборни оборотни ведомости към 31.03.2017г. 02-05-2017
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2017г. 15-05-2017
6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец май 2017г. 23-06-2017
7. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юни 2017г. 13-07-2017
8. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, баланс на Община Златоград към 30.06.2017г 11-08-2017
9. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 31.07.2017г. 11-08-2017
10. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец август 2017г. 11-09-2017
11. Одитно становище за заверка на финансов отчет за 2016г. 04-10-2017
12. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец септември 2017г. 16-10-2017
13. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, баланс на Община Златоград към 30.09.2017г. 14-11-2017
14. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец октомври 2017г. 14-11-2017