GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Отчети на ДГ "Радост" гр. Златоград

 

 

Относно
1. Тримесечен отчет към 31.03.2017г. на ДГ "Радост" гр. Златоград
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2017г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2017г.
4. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.12.2017г.