GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет и отчет на ДГ "Радост" гр. Златоград

 

 

Относно
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.03.2018г.
2. Бюджет на ДГ "Радост" гр. Златоград за 2018г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.12.2017г.
4. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2017г.
5. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2017г.
6. Тримесечен отчет към 31.03.2017г. на ДГ "Радост" гр. Златоград