GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет - 2018 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Бюджет на Община Златоград за 2018г. 07-02-2018
2. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2018 г. 07-02-2018
3. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Златоград за 2018 г. 07-02-2018
4. Инвестиционна програма за капиталовите разходи на Община Златоград за 2018 г. 07-02-2018
5. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2018г. 20-02-2018