GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет и отчет на ДГ "Детски свят" с. Долен

 

 

Относно
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.
4. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2019г.
5. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
6. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
7. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.
8. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.03.2018г.
9. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2018г.
10. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.12.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти