GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет и отчет на ДГ "Детски свят" с. Долен

 

 

Относно
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.
3. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2019г.
4. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
5. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
6. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.
7. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.03.2018г.
8. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2018г.
9. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.12.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Община Минерални бани Апарт хотел Централ