GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет и отчет на ДГ "Детски свят" с. Долен

 

 

Относно
1. Бюджет на ДГ "Детски свят" с. Долен за 2018г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Детски свят" с. Долен за времето от 01.01 до 31.12.2017г.