GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет и отчет на ДГ "Щастливо детство" с.Старцево

 

 

Относно
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Щастливо детство" с.Старцево за времето от 01.12 до 31.02.2018г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Щастливо детство" с.Старцево за времето от 01.06 до 30.06.2018г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Щастливо детство" с.Старцево за времето от 01.03 до 31.03.2018г.
4. Бюджет на ДГ "Щастливо детство" с.Старцево за 2018г.