GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Бюджет - 2019 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2019г. 10-09-2019
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2019г. 10-09-2019
3. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019г. 22-07-2019
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019г. 11-07-2019
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2019г. 10-06-2019
6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2019г. 10-05-2019
7. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019г. 09-05-2019
8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2019г. 11-03-2019
9. Заповед № 74 от 28.02.2019 г. 01-03-2019
10. Заповед № 75 от 28.02.2019 г. 01-03-2019
11. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №74 от 28.02.2019г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2019
12. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №75 от 28.02.2019г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2019
13. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2019г. 20-02-2019
14. Бюджет на Община Златоград за 2019г. 12-02-2019
15. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2019 г. 12-02-2019

 

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Община Минерални бани Апарт хотел Централ