GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Съобщения

 

 

Относно Дата
1. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 12-04-2019
2. Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2017 г. 17-02-2017
3. Съобщението относно смяна на обслужващата банка на Общината 07-07-2016
4. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 03-02-2016
5. Съобщението относно освобождаване от такса „Събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2016г. 13-10-2015
6. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 13-02-2015
7. Наближава крайния срок за заплащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства 18-06-2014
8. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 21-03-2014