GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Местни данъци и такси

 

Образци на данъчни декларации по Закона за местни данъци и такси

 

Относно Изтегли
1. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
2. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
3. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
4. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
5. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
6. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти