GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Обществено обсъждане

 

 

Обществено обсъждане Дата на откриване Дата на приключване Коментари
Обществено обсъждане на Отчета за изпълението на бюджета на Община Златоград за 2018 г. 01.07.2019
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2019г. 07.01.2019 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2019г. 14.12.2018 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград 20.11.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2019г. 19.11.2018 27.12.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за Общ устройствен план на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 13.09.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.12.2017г. 30.08.2018 10.09.2018г.

 

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти