GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Обществено обсъждане

 

 

Обществено обсъждане Дата на откриване Дата на приключване Коментари
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2019г. 07.01.2018
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2019г. 14.12.2018
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2018
Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград 20.11.2018
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2019г. 19.11.2018
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за Общ устройствен план на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 13.09.2018
Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.12.2017г. 30.08.2018