GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Регистър на даренията

 

Регистър на даренията

 

Година
1. 2018
2. 2017
3. 2016
4. 2015
5. 2014
6. 2013
7. 2012