GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Издадени разрешения за строеж

 

 

Относно
1. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2019 Г.
2. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2018 Г.
3. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2017 Г.
4. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2016 Г.
5. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2015 Г.
6. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2014 Г.