GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Издадени разрешения за строеж

 

 

Относно
1. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2019 Г.
2. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2018 Г.
3. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2017 Г.
4. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2016 Г.
5. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2015 Г.
6. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2014 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Община Минерални бани Апарт хотел Централ