GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Съобщения

 

 

Относно Дата
1. Съобщение по заявление от Мая и Денислав Кьорови 29-03-2018
2. Съобщение по заявление от „Е.С.С.-Къмпани” ЕООД 27-02-2018
3. Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв. 156 и кв. 157 по плана на гр. Златоград 15-02-2018
4. Обявление по заявление на Кмета на Община Златоград 09-01-2018
5. Обявление за обект „Млечна еко ферма за овце” 22-12-2017
6. Обявление по заявление от Айля Шаиб 15-12-2017
7. Обявление по заявление от „СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД 06-11-2017
8. Съобщение за “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване” за обект “Млечна еко ферма за овце” 04-10-2017
9. Съобщение за “Външно ел.захранване на сондажна помпа” 04-10-2017
10. Обявление по заявление от Владимир Шопов 04-10-2017
11. Обявление по заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов 04-10-2017
12. Обявление по заявление от Сузана Големилова 04-10-2017
13. Обявление по заявление от Румен Кюлевчиев 04-10-2017
14. Обявление по заявление от Недялка Хаджиставрева 04-10-2017
15. Обявление по заявление от Недко Башев 04-10-2017
16. Обявление по заявление от Елка Сарелска 04-10-2017
17. Обявление по заявление от Борис Гюнелиев 04-10-2017
18. Обявление по заявление от Асен Хаджииванов 04-10-2017
19. Съобщение за замяна в с. Старцево 03-10-2017
20. Съобщение за замяна в с. Долен 27-09-2017
21. Обявление по заявление от Красимира Патълева 14-09-2017
22. Обявление по заявление от Веско Вълчев 15-08-2017
23. Обявление по заявление от Община Златоград и наследници на Исен Ириков 25-07-2017
24. Обявление по заявление от Златко Хаджиев 25-07-2017
25. Съобщение по заявление от ЕТ „Божидар Павлов” 24-07-2017
26. Обявление по заявление на Севдалин Михайлов 17-07-2017
27. Обявление за замяна 29-06-2017
28. Обявление 29-06-2017
29. Обявление 29-06-2017
30. Обявление 14-06-2017
31. Обявление 14-06-2017
32. Обявление 14-06-2017
33. Обявление 14-06-2017
34. Обявление 20-04-2017
35. Обявление 05-04-2017
36. Съобщение 10-01-2017
37. Съобщение 10-01-2017
38. Съобщение 07-10-2016