GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Съобщения

 

 


Относно Дата
1. Обявление по заявление от Красимир, Николай и Здравко Якимови 04-02-2019
2. Обявление по заявление от Севдалин Камберов 04-02-2019
3. Обявление по заявление от Община Златоград 18-01-2019
4. Обявление по заявление от Минка Кирева и Иван Йорданов 31-12-2018
5. Обявление по заявление от Даниела Тасева 31-12-2018
6. Съобщение за замяна на имоти на ул. „Ангел Киряков” в гр. Златоград 28-12-2018
7. Премахнати сгради в с. Ерма река 10-12-2018
8. Обявление по заявление от Магдалена Смайладска и Евгения Вунцова 19-11-2018
9. Обявление по заявление от Васко Вунцов 12-11-2018
10. Обявление по заявление от Красимир Керменов 12-11-2018
11. Обявление по заявление от Община Златоград 05-11-2018
12. Обявление по заявление от Иво Сидеров 27-09-2018
13. Обявление по заявление от Йордан Петков 27-09-2018
14. Обявление по заявление от Община Златоград 27-09-2018
15. Обявление по заявление от Галя Керменова и Милена и Асен Хаджимоллови 21-08-2018
16. Обявление по заявление от Хайрие Халваджиева 21-08-2018
17. Обявление по заявление от „Седеф 89” ООД 21-08-2018
18. Обявление по заявление от Минка Башева и Минка Кормова 21-08-2018
19. Обявление по заявление от Соня Челова 18-06-2018
20. Съобщение за замяна в кв.81 по плана на гр. Златоград 31-05-2018
21. Съобщения по заявление от Хайрие Халваджиева 28-05-2018
22. Съобщение по заявление от Кюлевчиеви и Травлева 28-05-2018
23. Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.8 по плана на гр. Златоград 21-05-2018
24. Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.43 по плана на гр. Златоград 21-05-2018
25. Съобщение по заявление от Виктор Бисеров Травлев 24-04-2018
26. Съобщение по заявление от Антон Цанков Мушков 24-04-2018
27. Съобщение по заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов 24-04-2018
28. Съобщение по заявление от Методи Керминов 24-04-2018
29. Съобщение по заявление от Мая и Денислав Кьорови 29-03-2018
30. Съобщение по заявление от „Е.С.С.-Къмпани” ЕООД 27-02-2018
31. Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв. 156 и кв. 157 по плана на гр. Златоград 15-02-2018
32. Обявление по заявление на Кмета на Община Златоград 09-01-2018
33. Обявление за обект „Млечна еко ферма за овце” 22-12-2017
34. Обявление по заявление от Айля Шаиб 15-12-2017
35. Обявление по заявление от „СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД 06-11-2017
36. Съобщение за “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване” за обект “Млечна еко ферма за овце” 04-10-2017
37. Съобщение за “Външно ел.захранване на сондажна помпа” 04-10-2017
38. Обявление по заявление от Владимир Шопов 04-10-2017
39. Обявление по заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов 04-10-2017
40. Обявление по заявление от Сузана Големилова 04-10-2017
41. Обявление по заявление от Румен Кюлевчиев 04-10-2017
42. Обявление по заявление от Недялка Хаджиставрева 04-10-2017
43. Обявление по заявление от Недко Башев 04-10-2017
44. Обявление по заявление от Елка Сарелска 04-10-2017
45. Обявление по заявление от Борис Гюнелиев 04-10-2017
46. Обявление по заявление от Асен Хаджииванов 04-10-2017
47. Съобщение за замяна в с. Старцево 03-10-2017
48. Съобщение за замяна в с. Долен 27-09-2017
49. Обявление по заявление от Красимира Патълева 14-09-2017
50. Обявление по заявление от Веско Вълчев 15-08-2017
51. Обявление по заявление от Община Златоград и наследници на Исен Ириков 25-07-2017
52. Обявление по заявление от Златко Хаджиев 25-07-2017
53. Съобщение по заявление от ЕТ „Божидар Павлов” 24-07-2017
54. Обявление по заявление на Севдалин Михайлов 17-07-2017
55. Обявление за замяна 29-06-2017
56. Обявление 29-06-2017
57. Обявление 29-06-2017
58. Обявление 14-06-2017
59. Обявление 14-06-2017
60. Обявление 14-06-2017
61. Обявление 14-06-2017
62. Обявление 20-04-2017
63. Обявление 05-04-2017
64. Съобщение 10-01-2017
65. Съобщение 10-01-2017
66. Съобщение 07-10-2016