GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Заповеди

 

Заповеди по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията

 

Относно
1. Заповед № 479/14.11.2016г.
2. Заповед № 480/14.11.2016г.
3. Заповед № 481/14.11.2016г.
4. Заповед № 506/06.12.2016г.
5. Заповед № 512/09.12.2016г.
6. Заповед № 515/12.12.2016г.
7. Заповед № 516/12.12.2016г.
8. Заповед № 518/12.12.2016г.
9. Заповед № 22/23.01.2017г.
10. Заповед № 23/23.01.2017г.
11. Заповед № 24/23.01.2017г.
12. Заповед № 25/23.01.2017г.
13. Заповед № 26/23.01.2017г.
14. Заповед № 82/13.03.2017г.
15. Заповед № 123/24.04.2017г.
16. Заповед № 205/24.07.2017г.
17. Заповед № 217/04.08.2017г. по заявление от „Златка ферма” ЕООД