GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Декларации

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Относно
1. Регистър и декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ
2. Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ