GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Декларации за несъвместимост

 

Декларации за несъвместимост
за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Златоград

Относно
1. Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Златоград
2. Декларации за несъвместимост по чл.35 от ЗПКОНПИ от № 1 до № 20
3. Декларации за несъвместимост по чл.35 от ЗПКОНПИ от № 21 до № 50
4. Декларации за несъвместимост по чл.35 от ЗПКОНПИ от № 51 до № 70
5. Декларации за несъвместимост по чл.35 от ЗПКОНПИ от № 71 до № 90
6. Декларации за несъвместимост по чл.35 от ЗПКОНПИ от № 91 до № 99