GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Проект „е-Social Health Care”

 

 

Относно Дата на публ.
1. Информация за проект „е-Social Health Care” 30.04.2018 г.
2. През месец септември 2018 г. стартираха строително-монтажни работи за ремонт и обновяване на здравната служба в с. Старцево 14.09.2018 г.