GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Транспорт

НАПРАВЛЕНИЕ

ТРЪГВАНЕ

ВРЪЩАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

КОНТАКТИ

ЗЛАТОГРАД – СОФИЯ
/ежедневни – целогодишни/

06.00

13.40

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

07.30

16.30

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

12.00

12.00

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

ЗЛАТОГРАД – ПЛОВДИВ
/ежедневни – целогодишни/

05.00

12.30

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

07.30

13.30

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

13.30

19.30

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

ЕРМА РЕКА - ЗЛАТОГРАД – СМОЛЯН
/в делнични дни/

06.30
/от Ерма река/
08.30  
/от Златоград/

13.10

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

ЗЛАТОГРАД - СЛЪНЧЕВ БРЯГ
/от 01.06. до 30.09/

07.15 
/вторник, четвъртък и събота/

08.50 
/понеделник, сряда и петък/

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

ЗЛАТОГРАД – ПРИМОРСКО
/от 01.06. до 30.09/

07.15
/понеделник, сряда и петък/

09.00
/вторник, четвъртък и събота/

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

 

 

 

 

ЗЛАТОГРАД – АЛАМОВЦИ

 

 

 

 

 

07.15 
/понеделник,сряда и петък/ 
15.00  
/понеделник,сряда и петък/
 19.00  /петък/
 08.00  /събота/

 08.00 
/понеделник,сряда и петък/
07.15 
/понеделник,сряда и петък/ 
17,00 
/понеделник,сряда и петък/

  1. /петък/

19.00  /неделя/ 

ЕТ „Валентин Чомезов”

0898605323

ЗЛАТОГРАД - ДОЛЕН

07.15

06.30

ЕТ „Явор Чолаков”

0889542285

12.00

08.00

10.00

10.30

15.00

15.30

17.00

17.30

19.15

18.00

ЗЛАТОГРАД - СТАРЦЕВО

07.00

17.40

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

11.30

18.40

ЕТ „Иво Топчиев”

09.30

08.00

ЕТ „Срив – Стефан Иванов”

0894864371, 0896274115 

16.00

14.30

ЕТ „Срив – Стефан Иванов

0894864371, 0896274115  

11.30

10.00

ЕТ „Срив – Стефан Иванов

0894864371, 0896274115  

07.15

09.00

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

17.10

17.30

ЕТ „Иво Топчиев”

ЗЛАТОГРАД - ЕРМА РЕКА

07.00

08.00

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

08.30  /събота/

09.30  /събота/

12.30

13.30

16.30

17.10

17.30  /неделя/

18.00  /неделя/

 

ЗЛАТОГРАД - ДРАНГОВО

12.00
/понеделник, сряда и петък/

07.30
/понеделник,сряда и петък/

ЕТ „Слава – Румен Илиев”

0888148570

07.45 /събота/

17.00 /неделя/

ЗЛАТОГРАД - ГОРСКИ ИЗВОР
/ежедневна/

17.30

12.30

ЕТ „Вратница – Юмер Местан”

0887884676

ЗЛАТОГРАД – ПОДКОВА
/ежедневна/

09.00

12.30

 

 

15.30

18.50

ЗЛАТОГРАД - КУШЛА

11.30 /вторник/

13.30 /вторник/

ЕТ „Съби Кочанов”

0889664714

14.30 /четвъртък/

07.30 /петък/

14.30  /петък/

18.10 /петък/

08.00 /събота/

16.00 /неделя/

ЗЛАТОГРАД – СТРАШИМИР
/понеделник, сряда и петък/

08.00

16.00

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

 

Разстояния от големи градове

 • София - Златоград (през Пловдив - Асеновград - Смолян) - 282 км.
 • София - Златоград (през Пловдив - Хасково - Кърджали - Джебел) - 370 км.

Пътят от София за Златоград през Смолян е много по-кратък: но се пътува значително по-бавно заради многото завои по дългия планински път: разходът на гориво е по-голям. Пътят през Кърджали е по-хубав като настилка: завоите са малко: основно след Джебел: и се спестява гориво.
Маршрута София - Златоград се пътува средно за 3:30 - 3: 45 часа: без да смятаме почивките.

 • София - Смолян (през Пловдив - Асеновград - Чепеларе) - 238 км
 • София - Кърджали - 258 км
 • Пловдив - Златоград - 134 км
 • Смолян - Златоград (през Мадан) - 55 км
 • Кърджали - Златоград - 70 км

Опасни трасета през зимата

 • Джебел - Кирково
 • Бачково - Смолян
 • Мадан - Златоград