ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ МАНДАТ 2015-2019

1


Антон Ушев 
Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси

 

 2


Асен Хасапчиев
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията

 

3

д-р Ангел Божанов Белев
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология

 

 4


Жечка Емилова Хаджийска - Партаджиева
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурси

 

5

Борислав Филипов Хаджиев
Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политика

 

6

Емил Минков Хумчев
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

 

 7


Жечка Емилова Хаджийска - Партаджиева
Председател на по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти