Решения на Общински съвет - Златоград
Решение № Дата на приемане Кратко описание Дата на публикуване
Изтегли
З 0010.
15 Ноември 2019 Членство на Председателя на Общински съвет Златоград в НАПОС РБ 04 Декември 2019
З 0009.
15 Ноември 2019 Избор на представители в Национално сдружение на общините в Република България 04 Декември 2019
З 0008.
15 Ноември 2019 Награждаване на изявени ученици по случай Празника на Златоград 04 Декември 2019
З 0007.
15 Ноември 2019 Определя състава на ПК 04 Декември 2019
З 0006.
15 Ноември 2019 Определяне броя, числеността и наименованията на ПК 04 Декември 2019
З 0005.
15 Ноември 2019 Избор на Временна комисия за подготовка на Правилник на ОбС 04 Декември 2019
З 0004.
15 Ноември 2019 Избор на Зам.-председател на Общински съвет Златоград 04 Декември 2019
З 0003.
15 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Зам.-председател на ОбС Златоград 04 Декември 2019
З 0002.
04 Ноември 2019 Избор на Председател на Общински съвет – Златоград 04 Декември 2019
З 0001.
04 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Председател на ОбС 04 Декември 2019

 

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2015 - 2019
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2007 - 2011

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти