Предложения, Стенограми, Отчети

 

 

Име на документ
1. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 31.07.2018г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.
4. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 09.11.2015 г. до 30.06.2016 г.

 

 

ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Община Минерални бани Апарт хотел Централ