Предложения, Стенограми, Отчети

 

 

Име на документ
1. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 31.07.2018г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.
4. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 09.11.2015 г. до 30.06.2016 г.

 

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти