GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Търгове

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.05.2019 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на столова за хранене с площ 90 кв.м...
[19 Април 2019]


ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.05.2019 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящи се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СУ “Св. Княз Борис І” със застроена площ 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един квадратни метра), построена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по плана на с. Старцево, при следните тръжни условия:
1. Първоначална тръжна наемна цена, както следва:
- за столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра) е в размер на 79,20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки), без включен ДДС;
- за кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра) в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без включен ДДС.
Общата първоначална тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 119,20 лв. (сто и деветнадесет лева и двадесет стотинки), без включен ДДС.
Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.
2. Предназначение – за столово хранене на учениците от І до VІІ клас в СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево, обхванати в целодневна организация на учебния процес, съгласно изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
3. Срок за отдаване под наем – 10 години;
4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя;
5. Съгласуване на работното време с Директора на СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево;
6. За кухненското оборудване се начислява месечен наем, в размер на 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, определен по протокол за минимални наемни цени за отдаване под наем на инвентар и оборудване, съгласно чл. 55 от ЗКПО. Върху месечния наем ще се начислява ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 28.05.2019 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цена на документацията е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга е в размер на 361,40 лв. (триста шестдесет и един лева и четиридесет стотинки), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 28.05.2019 г.


Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил