GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

В ЗЛАТОГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
[23 Януари 2020]На 22.01.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград се проведено публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Златоград за 2020 г. Бюджетът е основният финансов инструмент, чрез който се постигат заложените цели и приоритети, които за бюджетната 2020 година са финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи; създаване на условия за повишаване на инвестиционната привлекателност и повишаване на заетостта; разработване на Общински план за развитие на Община Златоград за периода 2021-2027 г.; оползотворяване на финансови средства от различни Европейски фондове и програми на Европейския съюз, както и национални фондове и програми; осигуряване на качествено образование, здравни и социални услуги; оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и подобряване предоставянето на административни услуги.
Прогнозната рамка на Бюджет 2020 на Община Златоград възлиза на 12 695 199 лв. Приходите в общинския бюджет се формират от Трансфери от Централния бюджет и местни приходи (данъчни и неданъчни). Трансферите от централния бюджет за държавни дейности, възлизат на стойност 6 524 849 лв. и представляват 63% от приходите за 2020 година на Община Златоград. Трансферите от ЦБ за местни дейности са на стойност 1 630 800 лв. и формират 16 % от приходите, а собствените приходи възлизат на стойност 2 057 910 лв. и заемат 20 % от общо приходите.
Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират от обща субсидия, определена в чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Разпределението на разходите по функции са определени в чл.51 от ЗДБРБ за 2020 година. Планирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местни дейности и други средства и финансирания, които се отчитат по приходната част на бюджета.
В местни дейности са предвидени средства за погасяване на просрочени задължения; разходи за обслужване на общински дълг; разходи за изготвяне на Общински план за развитие за периода 2021-2027 година, за изготвяне на цифров модел на регулационния план на гр.Златоград, за цифровизация на архивите на населението и за закупуване на счетоводен софтуер; разходи за осигуряване на устойчивост на реализирани проекти по Оперативни програми; разходи за дейност „Чистота”; разходи за поддържане на спортни бази, улично осветление, благоустрояване на улици, паркове, за поддържане на зелени и цветни площи. Предвиден е ресурс за субсидии за спортни клубове, НПО, пенсионерски клубове и общинска болница, както и ресурс за помощи по решение на ОбС и процедури Инвитро; за издръжката на детските градини и детска ясла; средства за реализиране на културен и спортен календар; капиталови разходи.
Планираните капиталови разходи за 2020 г. са в размер на 10 795 331 лв. с източници на финансиране:
- Целева капиталова субсидия за 2020 г. – 438 300 лв.;
- Целеви средства преходен остатък от 2019 г. – 2 034 115 лв.;
- Приходи от продажби – 406 017 лв.;
- Други, в т.ч. собствени приходи – 94 000 лв.;
- Средства от Европейския съюз – 7 822 899 лв.
Основните обекти, включени в проекта на Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2020 година са:
1. „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2. „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100/III 867, Мадан Цацаровци/-Страшимир –махала Боево”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
3. Основен ремонт на други общински пътища;
4. Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в Община Златоград;
5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради, обединени в 4 проекта, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
6. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна е канализационна мрежа в гр.Златоград и с.Старцево”;
5. Капиталов трансфер за МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград;
6. Закупуване на специализиран автомобил за Дневен център „Зора” гр.Златоград;
7. Модернизация (ремонт и реконструкция) на улично осветление в с.Кушла, с.Страшимир, с.Аламовци, с.Цацаровци, с.Пресока и по ул.”Беловидово”, кв. „Граничар” гр.Златоград;
8. Благоустрояване площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен;
9. „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже, подобект: Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в гр.Златоград – проектиране;
10. Благоустрояване на гробищен парк в с.Старцево;
12. Ремонт на многофункционална спортна площадка (Червено игрище) в гр.Златоград.


Новината е посетена: 511 пъти

Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил