GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”
[24 Февруари 2020]


Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.
С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.
В Програмата могат да се включат:
Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“
Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:
• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
За целите на програмата „хора на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
- са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Лицата кандидатстващи по Програмата трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:
- месечния доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението – декларацията, е равен или по-нисък от 5 –кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет;
- да не са регистрирани като еднолични търговции да не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
- да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
- да не са прехвърлялижилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделката не надвишава 5 –кратния размер на ГМД;
- да не са включени в механизма лична помощ;
- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.
Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 24.02.2020 г. от 8-00 часа до 17:00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, адрес: гр. Златоград, ул. „Славей“ 1.
За повече информация:
Николай Шопов– Директор на ЦСРИ– телефон: 0894744396


Новината е посетена: 165 пъти

Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил