GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

Забрана, относно употребата и продажбата на пиротехнически изделия на територията на община Златоград
[29 Декември 2009]


З А П О В Е Д

№ 494/21.12.2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, чл. 20 и чл. 38, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и във връзка с поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасност на движението, опазване на личното имущество и чистотата на територията на община Златоград по време на коледните и новогодишни празници

З А Б Р А Н Я В А М

1. Продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел по пазари, площади, улици, в павилиони на територията на община Златоград.
2. Продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни и културни цели в магазини и складове в нарушение на чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси, които нямат разрешение за търговия от началника на РУ на МВР по местонахождението на магазина (склада).
3. Продажбата на пиротехнически изделия в нестандартна опаковка, непридружени от сертификат за качество, издаден от производител и без инструкция на български език за безопасна работа с изделието.
4. Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на учебни заведения, детски градини, болницата, жилищните и административните сгради.
5. Хвърлянето на ракети, бомбички и други взривоопасни материали по време на коледните и новогодишни празници по пазари, улици, площади, междублокови пространства и др., които биха застрашили живота и здравето на гражданите.

За извършване на търговска дейност на пиротехнически изделия в магазини без издадено разрешение, нарушителите по т.2 от настоящата заповед се наказват съгласно чл. 28 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите с глоба от 500 до 2 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв. На нарушителите на т.5 от заповедта да се съставят актове по Наредба №1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община Златоград.
Нарушенията на настоящата заповед да се констатират с актове, съставени от служители на РУ на МВР - гр. Златоград и гл. специалист „Гражданска защита” от общинска администрация Златоград.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на РУ на МВР - гр. Златоград.
С настоящата заповед да бъдат запознати всички споменати по-горе длъжностни лица за сведение и изпълнение. Заповедта да бъде разгласена сред населението чрез средствата за масово осведомяване.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


Новината е посетена: 829 пъти

Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил