GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

Град Златоград вече има готов проект за водоснабдителна, канализационна и отводнителна система
[17 Април 2009]


 [Още снимки]

На 16.04.2009г в Залата на Общински съвет – Златоград се състоя пресконференцията, на която се представиха основните мотиви, цели и очаквани резултати от разработването и реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”. Проектът, одобрен за безвъзмездно финансиране по договор № 58-131-С-005/12.01.2009 г. между община Златоград и Министерство на околната среда и водите, е на обща стойност 662 750 лв. С реализацията му се дава реален шанс да се изпълнят поетите ангажиментите по отношение на водния сектор и по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС за населени места с над 10 000 еквивалентни жители, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) в съответните населени места, едно от които е гр. Златоград.
Днес, благодарение на предоставената ни безвъзмездна помощ и успешната реализация на проекта, община Златоград има качествено разработено подробно прединвестиционно проучване, предпроектно проучване с включен анализ на „разходите и ползите” и работен проект за цялостна рехабилитация, реконструкция и доизграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ в град Златоград. Предвижда се на 100 % подмяна на вътрешната водопроводната мрежа на града, с изключение на улиците по които вече е извършена тази подмяна. Ще се подменят не само на тръбите, но и на спирателните кранове, пожарните хидранти и сградните водопроводни отклонения. Общата дължина на подменените тръби ще бъде – 35 530 м.
Ще се подмени целия външен водопровод на града, от ПС „Пресека” до водоем 1500м3, с изключение на участъка от шосето Златоград – Подкова, който е подменен през последните години. Ще се подменят всички съоръжения по трасето – шахти за оттоци, шахти за въздушници, шахти за възвратни клапи, арматурите в облекчителна шахта №1. Общата дължина на предвидените за подмяна тръби е 3 940м.
С реализацията на проекта ще бъде подменена канализационна мрежа с обща дължина над 10 км, която включва следните улици и дейности по тях - "Виктор Юго", "Рила", "Рожен", "Пеньо Пенев", "Гривица", "Албена", "Рупите", "Преспа", "Акация" – само ревизионни шахти, "Миньорска" – част от нея, част от "Елена Крахтева", "Родопи", "Бреза", "Пенчо Славейков", "Орфей", "Боровец", част от "Младост", "Вихър", "Люляк", "Крайречна", част от "Ангел Киряков", част от "Разсечен камък", "Бельо Златев", "Арда", "Бяло море", "Връх Костадин", част от "Росица", "Кокиче", "Заря", "Яков Змейкович", част от "Върбица", част от "Хр.Ботев", "Бор", "Ангел Кънчев", "Изгрев", "Люлин", "Здравец", Стопански двор на АПК, "Велико Търново" – ревизионни шахти, тупик на улици "Славей", "Ст.Стамболов" от мостта на Ветеринарната лечебница, част от бул. „България” /център/, "Раковски", кв. "Тракия", улици – "Горски пътник", "Кина и Никола Евтимови", "Тунджа", "К. Фердинандов", "Водолей", "Диана", "Дунав". Други предвидени улици в този район са "Странджа", останалата част от "Диана", "Възраждане", "проф. Шопов". Предвижда се възстановяване на водостоци по ул. "Еделвайс", "Найден Геров", "Освобождение", "Пейо Яворов".

В обхвата на проектното предложение са включени за реализация и следните обекти, за които работните проекти са изготвени през годините, но не са били реализирани до момента поради липса на средства.
Ще бъдат завършени обект “Главен канализационен колектор 1А”, обект “Колектор и канализационна мрежа кв. "Тракия”гр. Златоград - улиците от кв. "Тракия", които не са посочени по-горе са включени в този проект, обект "Канализация на кв. 56, гр. Златоград", обект "Отводняване и канализация кв. 111 и кв. 112, гр. Златоград", обект "Канализация ул. Здравец", обект „Отводняване и укрепителни стени за ВиК съоръженията - ул. "Вихър".
Ще бъдат обхванати дъждовните води и санирани дерата по ул. „В.Левски”, ул. „Косора”, ул. „ Бор”.
Проектът предвижда изграждането на охранителен канал /водосток/ по пътя към Водоем 1000 м3, по който постоянно се свличат пръст и кал към бившите общежития, църквата "Св.Богородица", училището и центъра, а на входа на всички водостоци са предвидени нови входни шахти и двустранно охранителни канавки.

В резултат на доброто управление и ефективната организация на изпълнението, община Златоград подготви и представи за одобрение проектно предложение „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ - гр. Златоград” на стойност 43 431 962 лв. в рамките на процедура за подбор № BG161PO00508/1.10/02/04 „Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Ако подаденото проектно предложение бъде одобрено за безвъзмездно финансиране, ще разрешим дългогодишните проблеми в гр. Златоград, свързани с :

1. Реконструкция и модернизация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа, и изграждане на нови такива в града;
2. Преустановяване на загубите на вода, поради честите аварии от старата и амортизирана вече водопреносна мрежа;
3. Преустановяване на замърсяването на околната среда и повишаване на качеството на живот в гр. Златоград, чрез отвеждането на 100% на битовите отпадни води от населението до изградената и функционираща вече Пречиствателна станция за отпадни води. В момента тя работи на 65 % от експлоатационния си ресурс.
4. Трайно решаване на проблемите, свързани с пътната инфраструктура, асфалтиране и благоустрояване на всички улици в града.Новината е посетена: 1376 пъти

Календар

«  Юли  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил